XXXIX. Výročná konferencia SSVPL 2018

Všeobecné informácie

Termín konania

11. - 13. október 2018

Miesto konania

Lekárska sekcia: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

Sesterská sekcia: Grandhotel Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

Hlavná téma

Všeobecné lekárstvo v tieni

Dôležité termíny

  • 30. jún 2018 - posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
  • 30. jún 2018 - posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie (viac informácií)
  • 18. september 2018 - uverejnenie definitívneho programu na webe

Prihláška pasívnych účastníkov

Súčasťou úspešnej registrácie je úhrada registračného poplatku.

Registračné poplatky

LEKÁRI do 30. 6. 2018 po 1. 7. 2018 na mieste na mieste jeden deň
členovia SSVPL* 40 € 50 € 60 € 30 €
nečlenovia SSVPL 80 € 90 € 100 € 50 €

*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL a majú uhradený ročný členský poplatok.

SESTRY do 30. 6. 2018 po 1. 7. 2018 na mieste na mieste jeden deň
členky SKSaPA 15 € 20 € 25 € 5 €
nečlenky SKSaPA 20 € 30 € 35 € 10 €

Prednášatelia, študenti a nepracujúci dôchodcovia majú vstup voľný.

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov.

Úhrada registračných poplatkov

Bankovým prevodom na účet FARMI - PROFI, spol. s r.o.

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT TATRSKBX
Variabilný symbol 102018
Šecifický symbol ID SLK alebo SKSaPA účastníka

Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára alebo sestry, ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená!

Registračný poplatok je nevratný!

Strava

Stravu počas konferencie si hradí každý účastník v plnej výške.

Postery

Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grand Hotela Bellevue.

Posterová sekcia

Pridané: 18. mája 2018

Zúčastnite sa posterovej sekcie, stačí prihlásiť svoju prácu cez online formulár do 31. júla 2018. Tešíme sa na vašu účasť.

 
Bella SK Zentiva Teva Orion Diagnostica

 

Orion Diagnostica Pfizer Merck Servier Slovensko