XXXIX. Výročná konferencia SSVPL 2018

Všeobecné informácie

Termín konania

11. - 13. október 2018

Miesto konania

Lekárska sekcia: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

Sesterská sekcia: Grandhotel Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

Hlavná téma

Všeobecné lekárstvo v tieni

Dôležité termíny

  • 30. jún 2018 - posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
  • 30. jún 2018 - posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie (viac informácií)
  • 18. september 2018 - uverejnenie definitívneho programu na webe

Prihláška pasívnych účastníkov

Súčasťou úspešnej registrácie je úhrada registračného poplatku.

Registračné poplatky

LEKÁRI do 30. 6. 2018 po 1. 7. 2018 na mieste na mieste jeden deň
členovia SSVPL* 40 € 50 € 60 € 30 €
nečlenovia SSVPL 80 € 90 € 100 € 50 €

*Ako členovia sú akceptovaní iba tí, ktorí sú registrovaní v členskej databáze SSVPL a majú uhradený ročný členský poplatok.

SESTRY do 30. 6. 2018 po 1. 7. 2018 na mieste na mieste jeden deň
členky SKSaPA 15 € 20 € 25 € 5 €
nečlenky SKSaPA 20 € 30 € 35 € 10 €

Prednášatelia, študenti a nepracujúci dôchodcovia majú vstup voľný.

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, tlačové materiály konferencie a vstup do vystavovateľských priestorov.

Bankové spojenie - úhrada registračných poplatkov

IBAN SK61 3100 0000 0040 0117 3809
SWIFT LUBA SKBX
Variabilný symbol 102018
Šecifický symbol ID SLK alebo SKSaPA účastníka

Do správy pre príjemcu (poznámky) špecifikujte meno lekára alebo sestry, ktorému je poplatok hradený. Inak nemusí byť platba správne priradená!

Registračný poplatok je nevratný!

Nakoľko SSVPL nie je platiteľom DPH, nie je povinná vystavovať faktúry (daňové doklady) v súlade s § 71 Zákona o DPH a ako účtovný doklad môžu členovia použiť doklad o zaplatení registračného poplatku (ústrižok poukážky, výpis z účtu, potvrdenie o zaplatení v hotovosti).

Strava

Stravu počas konferencie si hradí každý účastník v plnej výške.

Postery

Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grand Hotela Bellevue.

1. informácia

Pridané: 7. decembra 2017

Budúci rok sa stretneme v termíne 11. - 13. októbra 2018 opäť vo Výsokých Tatrách. Hlavnou témou bude všeobecné lekárstvo v tieni.

 

 
Bella SK Zentiva Teva Orion Diagnostica

 

Orion Diagnostica Pfizer Merck Servier Slovensko