Vedecký, organizačný výbor a sekretariát konferencie

Prezident konferencie

MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor

  • MUDr. Peter Makara, MPH, predseda
  • MUDr. Michaela Macháčová, viceprezidentka
  • MUDr. Peter Pekarovič, vedecký sekretár
  • MUDr. Peter Lipták, riaditeľ sekretariátu

Programový výbor konferencie

MUDr. Stanislava Bachledová MUDr. Jana Ľuptáková
MUDr. Beáta Blahová MUDr. Michaela Macháčová
MUDr. Romana Compagnon MUDr. Peter Makara, MPH
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH MUDr. Mária Matúsová
MUDr. Karol Herda PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.
MUDr. Dagmar Jendrišáková MUDr. Soňa Ostrovská
MUDr. Štefan Krnáč MUDr. Peter Pekarovič
MUDr. Ján Kaňuch MUDr. Ľudmila Resutíková
MUDr. Peter Lipták MUDr. Adriana Šimková
MUDr. Katarína Lepeyová  

Odborný program

MUDr. Peter Makara, MPH, makara.peter@vpl.sk

MUDr. Michaela Macháčová, machacova.michaela@vpl.sk

MUDr. Peter Lipták, liptak.peter@vpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov

MUDr. Jana Bendová, bendova.jana@vpl.sk

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie

FARMI - PROFI, spol. s r. o.

Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Telefón: +421 2 6446 1555

Marcela Idlbeková

Mobil: +421 918 569 890
E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk

Mgr. Eva Káčeriková

Mobil: +421 918 502 341
E-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

Program

Pridané: 19. septembra 2018

Odborný program konferencie.

Členská schôdza SSVPL

Štvrtok 11. októbra,
17:45 Salónik Kristal

Skupinová registrácia

Pridané: 20. júna 2018

V prípade skupinovej registrácie kontaktujte Mgr. Evu Káčerikovú.

 

 
Bella SK Zentiva Teva Orion Diagnostica

 

Orion Diagnostica Pfizer Merck Servier Slovensko